20200811_193626

LÄHESNIEMI , Ähtäri

Vuokraehdot

ÄHTÄRIN VUOKRAMÖKIN SOPIMUSEHDOT

Vuokrasopimus vuokraajan ja vuokranantajan välille syntyy, kun vuokraaja on maksanut vuokrasumman kokonaisuudessaan, täyttänyt matkustajailmoituksen ja palauttanut sen allekirjoitettuna omistajalle. Esim. sähköisesti tai postitse. Maksamalla varausmaksun hyväksyt sopimusehdot.

Varausehdot;

1. Varaus ja laskutus:

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen, 18 vuotta täyttänyt. Mikäli vuokraseurueessa on alaikäisiä, on varauksen tekijän oltava vähintään 21 vuotta.

Kun asiakas on tehnyt varauksen, asiakkaalle lähetetään sähköpostitse kaksi laskua varaus- ja vuokranmaksua varten sekä omistajan yhteystiedot, avainten luovutuksiin liittyvät tiedot, matkustajailmoitus ja varaus- sekä vuokraehdot.

Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava laskuttajalle 5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Lomakohteen varausmaksu (140,00 euroa) on maksettava 7 päivän sisällä laskussa mainitulle tilille. Varaus vahvistuu ja yleiset varaus- ja vuokraehdot tulevat sitoviksi varausmaksun suorituksen jälkeen.

Mökin vuokra on maksettava viimeistään 7 päivää ennen lomakohteeseen saapumista. Loppusuoritus sisältää koko oleskeluajan vuokran, 140,00 euron varausmaksua lukuun ottamatta. Jos mökin varaus tehdään lyhyellä varoitusajalla, eli alle 7 vuorokautta ennen saapumista, asiakas saa vain yhden laskun, joka sisältää kaikki vuokraan liittyvät kulut. Varausmaksua ei tässä tapauksessa laskuteta erikseen.

Laskun maksamatta jättäminen:

Ellei maksuja ole suoritettu eräpäiviin mennessä, on mökin omistajalla oikeus perua varaus.

Asiakkaan tekemä peruutus:

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti ja siitä peritään joka tapauksessa 140,00 euroa peruutuskuluina. Vaikka omistaja saisi markkinoitua lomakohteen toiselle asiakkaalle, jolta saadaan erityksi vastaava summa, ennakkomaksua (140,00 euroa) ei hyvitetä vain se peritään peruutuskuluina.

Jos vuokraaja peruuttaa varauksen, omistajalla on oikeus laskuttaa peruutuksesta johtuvia kuluja varausmaksun lisäksi.

Peruutusmaksut:

– Peruutus yli 7 vuorokautta ennen saapumista: Varausmaksu 140,00 euroa

– Peruutus alle 7 vuorokautta ja yli 48 tuntia ennen saapumista: 50% sovitusta vuokrahinnasta, mikäli peruutus tapahtuu alle 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai vuokra-aikana, vuokrahinta peritään kokonaisuudessan.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), vuokranantaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Avaimen luovutus/oven avaus

Mökin avain sijaitsee avainlokerossa. Avainlokeron koodi annetaan vain mökin varanneelle henkilölle, vuorokausi ennen varauksen alkamista, ellei muuta sovita. Omistajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet).

Avainta tulee säilyttää lokerikossa koko ajan ja se tulee jättää sinne myös lähdettäessä pois mökiltä.

Oven avauksesta perimme 100 € kertamaksun avauksen yhteydessä.

2. OLESKELU VUOKRAMÖKILLÄ

2.1 Vuokramökin käyttö

Vuokramökki on vuokralaisen käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivänä yleensä klo 16.00 alkaen aina lähtöpäivään klo 12.00 asti. Poikkeukset erikseen sovittaessa ennen vuokra-ajan alkamista.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu loma-asunnon kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon huoltajan tai omistajan kanssa.

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Asiakas luovuttaa mökin lähtöpäivänä klo 12.00, ellei laskussa toisin mainita.

Asiakas on vastuussa mökillä aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan mökin omistajalle.

Polttopuut sisältyvät vuokraan. Polttopuiden määrää voidaan joissakin tapauksissa rajoittaa.

2.2 Liinavaatteet ja varustus

Mökki vuokrataan kalustettuna. Keittiö- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Siivousaineet kuuluvat vuokraan. Liinavaatteet eivät sisälly mökin vuokrahintoihin.

Mökille on hankittu varusteita ja tarvikkeita viihtyvyyden lisäämiseksi.

2.3 Tupakointi ja lemmikit

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut (200€) siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Lemmikit ovat tietyissä tapauksissa sallittuja. Lemmikin tuomisesta mökille on aina sovittava varausta tehtäessä erikseen.

2.4 Jätehuolto

Vuokralainen vie jätteet, roskat ja palautettavat pullot sekä tölkit mennessään vuokrasuhteen päätyttyä.

2.5 Siivous

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu huolellisesti ja vuokranantaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on vuokranantajalla oikeus periä siivousmaksu 150€.

Vuokralaisen on välttämätöntä noudattaa yleistä siisteyttä loma-asunnon sisätiloissa sekä lähiympäristössä. Loma-asunto pitää jättää samaan kuntoon, kuin se oli vuokralaisen saapuessa paikalle.

Huolellinen siivous edellyttää mm. WC- istuimen ja altaan pesu, suihkutilan pesu, mattojen, käytettyjen peittojen ja tyynyjen tuuletus, imurointi (lattialla ei saa olla hiekkaa, kuraa tms), tiskaus, tasopintojen pyyhintä.

Lattianpesu tarvittaessa.

3. VALITUKSET, VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan omistajalle sähköpostilla .

3.1 Vuokralaisen vastuu

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Mikäli vuokralainen kieltäytyy korvaamasta lomakohteessa aiheuttamiaan vahinkoja loma-asunnon omistajalle, tekee omistaja ilkivallasta rikosilmoituksen poliisille.

3.2 Vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja ei vastaa mahdollisista ajoittaisista toimintahäiriöistä tai esitteissä esiintyvistä tieto- tai asiavirheistä aiheutuneista vahingoista. Korvausvastuu rajoittuu korkeintaan asiakkaalta perittyyn bruttohintaan.

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut vuokranantajasta, ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voitu estää.

4. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Matkustusilmoitusmalli

Lataa tästä matkustajailmoitusmalli PDF-tiedostona

Ylläoleva linkki avaa matkustajailmoitusmallin PDF-tiedostona uuteen välilehteen, josta sen voi ladata omalle koneelle. PDF:n voi ladata myös suoraan linkistä